top of page

PRIVACYVERKLARING

Logo def oranje.png

Hoek Installatie Techniek, HIT, geeft in deze privacyverklaring aan hoe met persoonsgegevens omgegaan wordt. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

 

Persoonsgegevens, welke en waarvoor verwerken wij deze

De volgende persoonsgegevens verwerken wij:

 • naam

 • adresgegevens

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

 • type/bouwjaar/serienummer ketel

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor:

 • verzenden van onze nieuwsbrief

 • verzenden van onze reclamefolder

 • je te informeren wanneer er een wijziging in de planning of producten plaatsvindt

 • om producten bij je af te leveren

 • je te kunnen bereiken wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • het vervaardigen en verzenden van de factuur

 • jouw betaling te kunnen afhandelen

 

Bezoekers van onze website kunnen we niet controleren op leeftijd. Dat wil zeggen dat een persoon, jonger dan 16 jaar, ook vrij is om onze website te bezoeken. Wij raden ouders aan om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn. Op deze manier kun je voorkomen dat, ongewild, gegevens over kinderen verzameld worden. Mocht je het vermoeden hebben dat wij gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op info@hitonderhoud.nl. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens direct verwijderd worden.

 

Persoonsgegevens worden bewaard

Jouw gegevens worden door HIT bewaard zolang nodig is/tijdens de duur van een bepaalde klus. Dit kan zijn de duur van een abonnement en tijdens werkzaamheden. Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de gegevens in het archief geplaatst en kunnen eventueel gebruikt worden voor het verzenden van nieuwsbrieven en het verzenden van herinneringen voor servicebeurten aan je ketel.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HIT verkoopt geen persoonsgegevens van cliënten aan derden. HIT deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Overige situaties waarin jouw gegevens doorgegeven worden, kunnen bijvoorbeeld zijn wanneer je uitdrukkelijk daarom gevraagd hebt of op verzoek van HIT. In geval van inschakelen derden voor een bepaalde klus.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die HIT gebruikt
HIT gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. HIT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden:

Google Analytics

Hoek Installatie Techniek

Analytische cookie die websitebezoek meet

Wordt bewaard zolang het nodig is

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HIT.

 

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, kun je een verzoek indienen. Mail dan naar: info@hitonderhoud.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. HIT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HIT neemt de bescherming van je gegevens serieus

HIT neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hitonderhoud.nl

 

Onze contactgegevens:

Hoek Installatie Techniek (HIT)

Magnolialint 6

1906 KA Limmen

06 – 51 31 44 77

 

info@hitonderhoud.nl

www.hitonderhoud.nl

bottom of page